linker pijl
rechter pijl

Ruim 150 MKB-bedrijven innoveren samen binnen de IPC- en MIT regeling. Ze worden daarbij ondersteund door Wereld van Papier die voor de verschillende netwerken als penvoerder of projectleider optreedt. Via netwerkbijeenkomsten, conferenties, workshops etc. worden extra businesskansen geboden, creëren en stimuleren we vernieuwing en wordt kennis binnen de keten gedeeld.

Onze activiteiten >

Samenwerken aan innovatie

Binnen de netwerken werken meer dan 150 MKB’s samen die innovatieactiviteiten uitvoeren gericht op verbetering van de efficiency van hun productieproces of op de ontwikkeling van nieuwe producten. Het laatste nieuws van Wereld van Papier en uit onze IPC-projecten vind u hier.

Wereld van Papier en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geplaatst in: Nieuws

          Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing met het doel uw persoonlijke gegevens te beschermen. De AVG versterkt de privacy rechten van alle Europese burgers. Er wordt op deze manier meer nadruk gelegd op het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens. Ondanks Wereld van Papier bekend staat […]

Haalbaarheidsprojecten 2018 aangevraagd

Geplaatst in: Nieuws

Haalbaarheidsprojecten worden uitgevoerd door een enkel bedrijf en worden veelal gevolgd door een R&D samenwerkingsproject. Hiervoor zijn nog aanvullende partners nodig die vanuit hun expertise aanvullende innovaties willen ontwikkelen. Iets voor u? Laat het ons weten! Gezonde kinderdrank Dit haalbaarheidsproject richt zich op de vraag of het via specifiek op de doelgroep afgestemde kinderdranken mogelijk […]

Grafeen maakt maritieme composieten sterker

Geplaatst in: Nieuws

Het Innovatiecentrum Kunststoffen (ICK) is een ingenieursbureau met eigen faciliteiten, actief in het formuleren van coatings, harsen, composieten en enigneering plastics. De faciliteiten zijn mechanische testapparatuur zoals trekbank en slijtagemeting, maar ook voorzieningen om harsen te blenden. Daarnaast is er een ruim netwerk voor verdere fysische en moleculaire karakterisering van producten. ICK is gevestigd in het SuGu Warehouse, een […]

ICK

De resultaten van het IPC 7 cluster ‘3D Printing’ in beeld en geluid.

Geplaatst in: Nieuws

Binnen het IPC 7 netwerk was 3DPrinting een van de 4 collectieven. Cluster 3D Printing: In dit collectief hebben de 5 partners oplossingen gecreëerd waarmee het mogelijk is om gestandaardiseerd, geautomatiseerd en met reproduceerbare kwaliteit 3D geprinte objecten na te bewerken, zodat deze praktisch niet meer te onderscheiden zullen zijn qua look en feel van […]

Nieuwe kansen in 2018!

Geplaatst in: Nieuws

Populaire MIT-subsidie half april open voor aanvragen Ondernemers kunnen vanaf half april weer subsidie aanvragen voor innovatieve R&D-projecten vanuit de populaire regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De regio Zuid en de provincie Zuid-Holland hebben de openstellingen officieel bekend gemaakt. Andere regio’s volgen naar verwachting snel en zullen dezelfde periode aanhouden. Meer informatie hierover leest u in […]